Skandinaviens ende heltidsprofessionelle lärare och instruktör i Nordic Walking (Stavgång)

Kursverksamhet bild

Kursverksamhet

Föreläsningar
Anordna en föreläsning om Nordic Walking på din arbetsplats.

Utbildning i Nordic Walking
Instruktörsutbildning
När du vill ha egna instruktörer inom organisationen bör de gå en riktig instruktörsutbildning. Den är på två hela dagar. Förstå att det behövs två hela dagar för att lära sig alla mina tekniker vilket ger ett smörgårdsbord som gör att det finns tekniker för alla individer. Oavsett ambition, fysiska förutsättningar eller personlig fysisk status.

För företaget, kommunen, landstinget, organisationen, föreningen…
Om du vill få igång din personal till denna lättillgängliga träningsform behöver du bara kontakta mig.
Arrangera en utbildning för personalen som leder till ett varaktigt engagemang bland de anställda. Jag vet av erfarenhet….

Hemma-i-kvarteret-kurs
Kursen hålls vanligtvis åtta till tio vardagskvällar en eller två gånger i veckan. Hör med din lokale sporthandlare eller kontakta mig så kanske jag har tips på bra instruktör på din hemort.

Go More Nordic!
info@mrwalker.se | 0708-46 26 19
Copyright © 2007 Mr. Walker