Skandinaviens ende heltidsprofessionelle lärare och instruktör i Nordic Walking (Stavgång)

Nordic Blading bild

Nordic Blading

Har du provat på att åka inlines? Har du provat på att åka inlines med stavar? När du gör det med stavar kallas det Nordic Blading.

Man kan kortfattat säga att all träning som du gör med stavar kallas Nordic *träning*. Samlingsnamnet för de olika träningsformerna blir Nordic Fitness. Nordic Blading är en fantastisk upplevelse som har följande beståndsdelar. Fartupplevelse, naturupplevelse och en verkligt komplett träning för 90% av alla dina muskler. För Nordic Blading krävs speciella stavar. Dina gåstavar fungerar inte eftersom de är både för korta och för klena. Skaffa dig ett par ACC Quattro och kontakta mig för mer information.

Go More Nordic!
info@mrwalker.se | 0708-46 26 19
Copyright © 2007 Mr. Walker