Skandinaviens ende heltidsprofessionelle lärare och instruktör i Nordic Walking (Stavgång)

Nordic Walking bild

Nordic Walking

Varför säga Nordic Walking när det faktiskt heter Stavgång? Begreppet stavgång har tyvärr fått en negativ klang hos en del. Många tror att man måste vara antingen gammal, sjuk eller tant för att syssla med Stavgång. Inte alls. De flesta av de hittills icke invigda har sett människor från dessa kategorier på stan eller i närheten av stan.
De ser hur de antingen plockar skräp med sina stavar eller går och drar stavarna bakom sig. Sådana "bilder" är vad som förknippas med stavgång. Och så tänker de - det där kan väl ändå inte ge någonting. " - Det där ser ju enbart töntigt ut." Nordic Walking, däremot, är en kraftfull gång med stavar där tekniken är väl utvecklad och du ser verkligen att det tar på krafterna. För det gör det - när du vet hur.

Go More Nordic!
info@mrwalker.se | 0708-46 26 19
Copyright © 2007 Mr. Walker